โ„ Christmas nails: Alpine Stardust โ›„

Alpine Stardust

 

Produse used/ Produse folosite:

  1. OPI basecoat
  2. OPI Alpine Snow
  3. Butter London Stardust

2 thoughts on “โ„ Christmas nails: Alpine Stardust โ›„

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s